algemene voorwaarden

Wanneer wij met elkaar een overeenkomst aangaan zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing:

Definities 

  1. Created by Korlieke: Created by Korlieke, gevestigd in Kollum onder KvK nr. 80006809 – Dat ben ik, jouw fotograaf.
  2. De Klant: Dit ben jij, degene met wie Created by Korlieke een overeenkomst is aangegaan. 
  1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal en alle geleverde diensten en producten uitgevoerd door Created by Korlieke. Bij het aanvragen van een fotoreportage of andere opdracht geeft de klant (hierna jij of je) automatisch aan akkoord te gaan met alle voorwaarden.

1.2   Created by Korlieke behoud het recht alle informatie op de website of sociale media betreffende tarieven en afspraken te alle tijde aan te passen wanneer Created by Korlieke dit nodig acht.

1.3   Als je bezwaar hebt tegen deze algemene voorwaarden dan dien je dit schriftelijk aan tegen voor de overeenkomst met Created by Korlieke is aangegaan.

     2.  Fotoreportage

2.1   Je hebt Created by Korlieke als fotograaf gekozen omdat de stijl van haar fotografie je aanspreekt. Created by Korlieke is vrij om haar artistieke inzicht en kwaliteiten in de reportage toe te passen.

2.2    Een fotoreportage bij Created by Korlieke duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur. Werken met dieren is niet rechtlijnig in te schatten. Uitloop van de reportage is daardoor mogelijk.

2.3   Aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Bij overeenstemming van een datum voor de fotoreportage is deze echter officieel en is de boeking definitief.

2.4   Alle genoemde tarieven gecommuniceerd door Created by Korlieke zijn exclusief reiskosten en inclusief BTW tenzij anders aangegeven.